MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 167700

  GÜNCEL YAZILAR


Bayramda Çalışana İlave Ödeme Var! (09.04.2024)

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçilerin çalışmayıp dinlenmesi esastır. Diğer bir anlatımla işçiler ulusal bayram...
ayrıntılar için tıklayın

Grup Şirketlerde Gümrük Kıymeti ve Transfer Fiyatlandırması (09.04.2024)

Avrupa Birliği’nde (AB) Paskalya tatili yeni bitip çalışma başladığından, oradaki şirketleriyle iş yapan işletmelerimiz...
ayrıntılar için tıklayın

İstanbul’da 63 Yeni İzaha Davet Komisyonu Oluşturuluyor (08.04.2024)

Nisan'da İstanbul SMMMO’nun düzenlediği kurumlar vergisi seminerinde açılış konuşmasını İstanbul Vergi Dairesi Başkanı...
ayrıntılar için tıklayın

Akdin Feshinden Sonra Ödenen Ücret Dışı Ödemeler Prime Tabi Tutulur Mu? (05.04.2024)

Çalışanlarımızın 2023 yılı performans primlerini 2024 yılı Nisan ayında ödeyeceğiz. Bir çalışanımız Kasım ayında işten...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Notları (05.04.2024)

1 Nisan itibariyle başlayan kurumlar vergisi beyan dönemi, herhangi bir uzatma olmazsa, 30 Nisan akşamı sona erecek...
ayrıntılar için tıklayın

Telafi Çalışması (05.04.2024)

Telafi çalışması, işçinin ücretini aldığı ancak çeşitli sebeplerden dolayı çalışmadığı bir süreyi daha sonra çalışması...
ayrıntılar için tıklayın

İşçi Sağlık Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi? (05.04.2024)

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesinde işçinin haklı nedenle ve derhal iş sözleşmesini hangi koşulların varlığı...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolar ve Kâr Dağıtımı (04.04.2024)

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33’üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi...
ayrıntılar için tıklayın

Avans Kâr Payları Ne Zaman Beyan Edilir? (04.04.2024)

Geçen yazımızda sermaye şirketlerinden alınan kâr paylarının yıllık beyanname ile beyanı koşullarını irdelemiştim...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma İzninden Muaf Olan Yabancılar Sosyal Güvenlikten de Muaf Sayılır Mı? (03.04.2024)

Yabancıların ülkemizde çalışmaya başlamadan önce çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alması gerekmektedir...
ayrıntılar için tıklayın

Seçim Bitti, Vergi Tartışması Başladı! (03.04.2024)

2024 yılı başında gündeme gelen vergi değişiklikleri ile ilgili Torba Yasa çalışmaları alınan bir kararla yerel seçimler...
ayrıntılar için tıklayın

Halk Vergilere Dur Dedi! (02.04.2024)

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2024 yerel seçimlerinde büyük bir oy kaybına uğradı, pekçok yerde yönetimi kaybetti...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tereddütler ve Öneriler (02.04.2024)

Son zamanlarda verginin ana gündemi enflasyon düzeltmesi. İlk olarak 2003 ve 2004 yıllarında uygulanan enflasyon...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay'dan Son Dakika KKM Kararı: İptal Edildi! (02.04.2024)

Son dönemde yapılan ikincil düzenlemelerin birçoğu “yetki aşımı” iddiasıyla yargıya intikal ettiriliyor. Yargı ise..
ayrıntılar için tıklayın

Part-Time Çalışanlar Mesai Yapabilir mi? (02.04.2024)

Günümüzdeki çalışma hayatında kısmi süreli çalışma olgusu giderek yaygınlaşmaktadır. Sürekli gelişmeye devam eden iş...
ayrıntılar için tıklayın

Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinde Matrah Düzenlemesi (01.04.2024)

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın

Ortakların Kendi Şirketlerine, Holding veya Grup Şirketlerin Birbirine (Dövizle) Borç Vermesi Suç Mu (01.04.2024)

Konu ilk önce, "Ortakların, grup/holding şirketlerin birbirine veya ortağı oldukları şirkete borç vermesi tefecilik midir?"..
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Muhasebesinde Sık Sorulan Sorular & Cevaplar (01.04.2024)

Ertelendi, iptal olacak gibi söylentilerle geçen iki yılın ardından 20 yıl sonra yeniden Enflasyon Muhasebesi mali...
ayrıntılar için tıklayın

İş Deneyimi Olmayanlar Kamu İhalelerine Katılabilir Mi? (01.04.2024)

Kamu ihaleleri kamu kaynağının kullanımı ile ilgili olduğundan kamu ihalelerine katılacaklarda belli bir ekonomik ve mali...
ayrıntılar için tıklayın

Mazeretsiz Devamsızlıkta İş Sözleşmesinin Feshi (29.03.2024)

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi sürdürülürken, işçi tarafından yapılan devamsızlıkların geçerli bir mazerete...
ayrıntılar için tıklayın

İbranamede Süreye Dikkat! (29.03.2024)

İşçinin işten ayrılması durumunda, hak ve alacaklarını aldığına, herhangi bir alacağının bulunmadığına ilişkin belge...
ayrıntılar için tıklayın

Rapor Parasıyla İlgili Yasaya Anayasa Mahkemesinden İptal Kararı (29.03.2024)

ş kazası ve meslek hastalığı, hastalık veya analık hali nedeniyle istirahatli olan sigortalılara son bir yıl içinde 90 prim..
ayrıntılar için tıklayın

Değer Artışı Kazançlarında Vergileme (28.03.2024)

Gelir Vergisi Kanunumuzun 2’nci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin 7 gelir türünden biri veya birkaçından oluşacağı...
ayrıntılar için tıklayın

2023 Yılında Elde Edilen Kâr Payları ve Beyan Yükümlülüğü (28.03.2024)

Geçen yıl 2022 için yazmıştım. Bu defa yazımı, gelir vergisi beyan döneminde olmamız sebebiyle, 2023 yılında sermaye...
ayrıntılar için tıklayın

Mal Varlığı Beyanı Eksik Yapılırsa veya Malvarlığındaki Artışın Kaynağı Açıklanamazsa Ne Olur? (27.03.2024)

Bazı siyasiler ve kamu görevine aday olanların kamuoyuna mal varlığı açıklamaları olmaktadır. Malvarlığı beyanları...
ayrıntılar için tıklayın

Ek Vergide Maliye’ye İkinci Emisyon Primi Şoku! (27.03.2024)

Emisyon primi kazancı istisnası üzerinden ek vergi hesaplanması ile ilgili olarak verilen SON İSTİNAF KARARI hem Maliye’yi...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesinde Dikkate Alınacak 2023 Yılı Önemli Düzenlemeleri (27.03.2024)

Kurumlar vergisi beyan dönemine sayılı günler kaldı. Tam zamanı olduğunu düşünerek, beyannamenin düzenlenmesi sırasında...
ayrıntılar için tıklayın

FGK’da YD Ret Kararları Devam Ediyor! (26.03.2024)

Ek MTV’den sonra kamuoyunun gündeminde 3 önemli dava daha var: Ek vergi, finansman gider kısıtlaması (FGK) ve kur korumal...
ayrıntılar için tıklayın

Arabulucuya Başvuru ve Şüpheli Alacak Karşılığı (26.03.2024)

Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın şüpheli alacak karşılığına konu edilerek...
ayrıntılar için tıklayın

İşçiye Ramazan Yardımı (26.03.2024)

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işverenler işçilere çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan en sık...
ayrıntılar için tıklayın

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) (25.03.2024)

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu...
ayrıntılar için tıklayın

Yurt Dışından Satın Alınan Yazılımların Vergilenme Durumu (25.03.2024)

Değerli okurlar, yurt dışından satın alınan bilgisayar programları konusunda uygulamada kafaların yine karıştığını...
ayrıntılar için tıklayın

Evlilik Sebebiyle Çıkışta Kadının Kıdem Hakkı Sabit (25.03.2024)

İş Kanunu’nda, “Kadın işçi, iş sözleşmesini, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusuyla sona erdirirse...
ayrıntılar için tıklayın

“Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu” Diye Bir Mali Tablo Yoktur (25.03.2024)

Ülkemizde borsada işlem gören ve bağımsız “denetimden” geçmiş dev şirketler dahil şirketlerin çoğunun yayımlanan finansal...
ayrıntılar için tıklayın

Yurtdışına Giden Vatandaşlar Ülkemizde Sigortalı Olabilir Mi? (22.03.2024)

İki ay sonra Almanya’ya yerleşeceğim. Emeklilik için 748 güne ihtiyacım var. Almanya’ya gittikten sonra isteğe bağlı...
ayrıntılar için tıklayın

SGK’nın Birikmiş Alacakları ve Takip-Tahsil İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar (22.03.2024)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali...
ayrıntılar için tıklayın

Boşta Geçen Sürenin Kıdem Tazminatına Etkisi (22.03.2024)

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi zaman zaman uyuşmazlıkları da içerisinde barındırmaktadır. İş güvencesi...
ayrıntılar için tıklayın

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan Sürpriz Faiz Artışı (21.03.2024)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

2023 Takvim Yılında Elde Edilen Kazanç ve İratların Beyanı ve Özellikli Durumlar (21.03.2024)

Gelir vergisi mükellefleri tarafından 2023 takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların beyan dönemi 1 Mart 2024...
ayrıntılar için tıklayın

Menkul Sermaye İratlarında İndirim ve İstisnalar (21.03.2024)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir vergisine tabi gelir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi İncelemelerinin Pişmanlığa Etkisi (21.03.2024)

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde düzenlenen pişmanlık müessesesi, iştirak halinde işlenenler de dahil mükellefler...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin İlave Hususlar (20.03.2024)

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu, 2023/81 sayılı Bülteninde, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının...
ayrıntılar için tıklayın

Hizmet İhracından Elde Edilen Kazançlarda İndirim (20.03.2024)

2012 yılında 6322 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde...
ayrıntılar için tıklayın

Seçim Sonrası Vergi Tablosunda Mehmet Şimşek’in Söylemedikleri! (19.03.2024)

Yerel seçimler sonrasında ekonomide ciddi önlemlerin alınacağı ve vergi yükünde artışlara gidileceği beklentisi, Hazine...
ayrıntılar için tıklayın

Binek Otomobillerin Giderleri Ve Elektrikli Araçlar (19.03.2024)

Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68’inci maddesinde 7194...
ayrıntılar için tıklayın

Kimler Gelir Vergisi Beyannamesi Verecek? (19.03.2024)

Her yıl mart ayında kapsama giren mükelleflerin gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Bu nedenle bugünkü yazımda...
ayrıntılar için tıklayın

İftar Yemekleri Vergi Matrahından İndirilir Mi? (18.03.2024)

Başlığı Ramazan münasebetiyle iftarla ilişkilendirerek attım, ancak aşağıda başlıklar halinde paylaştığım konularda...
ayrıntılar için tıklayın

Mart Ayında Emeklilik Başvurusunda Bulunacaklar Aman Dikkat! (15.03.2024)

SSK ve Bağkur kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıların aylıkları tahsis talep tarihini izleyen ay başından...
ayrıntılar için tıklayın

OSB’lerin Denetimi ve Denetim Raporları (15.03.2024)

Ülke ekonomisine katkısı büyük olan Organize sanayi Bölgeleri’nin (OSB) finansal nitelikteki olaylarının...
ayrıntılar için tıklayın

AYM Ek Vergi Düzenlemesini İptal Eder Mi? (15.03.2024)

Şu an yüksek yargı organlarında sonucu merakla beklenen çok sayıda vergi davası var. Hepsi birbirinden ilginç ve önemli...
ayrıntılar için tıklayın

Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi Notları (15.03.2024)

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan düzenleme kapsamında, vergiye uyumlu olarak tanımlanan bazı...
ayrıntılar için tıklayın

Taşeron İlişkisinde Muvazaa (15.03.2024)

Her zaman asıl olan işverenin kendi çalışanlarıyla iş yapmasıdır. Ancak çeşitli nedenlerle bazı işler alt işverenler...
ayrıntılar için tıklayın

Performans Düşüklüğünde Feshin Son Çare Olması (15.03.2024)

İşverenlerin, işçileri keyfi olarak işten çıkarmaları iş güvencesi hükümlerine göre engellenmiştir. Ancak iş güvencesi...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Düzeltmesi: Bilançolarda Dikenli Gül Bahçesi (14.03.2024)

Batı ülkelerinden farklı olarak Türkiye’de muhasebe ilke ve kuralları konusunda da öncülüğü kamu yapmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler ve Yıllık Beyan Durumu (14.03.2024)

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir vergisine tabi gelir unsurları...
ayrıntılar için tıklayın

Yıllık Beyanda Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi (14.03.2024)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde mükelleflere bazı harcamalarını beyanname üzerinden düşme hakkı sağlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Anne ve Baba Çocukları Üzerinden Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Yararlanabilir? (13.03.2024)

Genel Sağlık Sigortası (GSS); kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde...
ayrıntılar için tıklayın

Kiraların Gerçek Gider Yöntemi İle Beyanında İdari Yaklaşımlar (12.03.2024)

Önceki yazımda kira gelirlerinin beyanında safi irada ulaşmak için düşülebilecek giderler konusunda gerçek gider...
ayrıntılar için tıklayın

Kaçak Yabancı İşçinin Cezası Var (12.03.2024)

Her zaman esas olan Türk Vatandaşı işçi çalıştırılmasıdır. Ancak zaman zaman sektör veya firma ihtiyacı doğrultusunda...
ayrıntılar için tıklayın

Ne Tür Bağış ve Yardımlar Hangi Şart ve Sınırlar İçinde Vergiden Düşülebilir? (11.03.2024)

Gerçek ve tüzel kişilerce ya sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve benzeri faaliyetlerin...
ayrıntılar için tıklayın